BONAIR

                                   

KESKKONNATEHNIKA 

EESTI KEELES

ПО РУССКИ

 

 

Professional service in heating, ventilation, air cooling, CVS and energy efficiency.

 

Phone:
Phone:
Skype:
Office:
e-mail:
Registration number.:
VAT no .:
+ 372 656 17 34
+ 371 5 122 173
bonairoy
Filtri tee 6-33, Tallinn 10132
info@bonair.ee
10981453
EE100860881

              MTR: KJK 020042, EE0002348, EHM000042, EHA000103, EH10981453-0001, EK10981453-0001, TEL001992, EP10981453-0001

EKVJ

 

 

 

 

Designing

Heating, ventilation, cooling, central vacuum and aspiration systems design.

 

 

 

 

Ovner surveillance

Owner supervision service in the fields of heating ventilation, cooling automation.

Technical expertise

Heating, ventilation, cooling, central vacuum and aspiration systems and indoor climate auditing / expertise.

 

 

Installation

Heating, ventilation, cooling and central vacuum system installation.

 

 

 

 

 

 

 

Measurement

 • Regulation and measurement of ventilation systems.

  Thermography

  Regulating and measuring heating, cooling systems, balancing.

  Internal CO2 measurement 0 to 10000 ppm (accuracy +/- 50 ppm or 5%)

  Measurement of noise in the measuring range: 20.130 dB, 31.5 Hz ... 8 kHz; Filter A and C, separation: 0.1 dB

  Light Density Measurement 0 ... 400000 Lux Separation: 0.01 Lux

  Measurement of radon in air in the range of 0..9999 Bq / m3, separated by 1 Bq / m3

  Pressure range of hydraulic systems up to 2000 kPa, accuracy 0.02% or 0.4 kPa

  Counting of airborne particles (6 different channels simultaneously: 0.3 µm; 0.5 µm; 1.0 µm; 2.5 µm; 5.0 µm; 10 µm).

  Loggering of indoor climate parameters.

  Photo / video survey of channels and piping, camera probe length 16 m

 

 Kasutusel Testo,  Fluke, Airthings, Tecsis Refco,  Onset,  Extech  mõõteriistad.

pressure (air, gas and / or liquid)

speed of air movement

air volume

relative humidity

temperature

weighing of gases

CO2 content in air

light density

sound preassure

±4000 Pa

0-80 m/s

 

0-95% RH

-50°C kuni +1000°C

2g kuni 100kg

0-10000 ppm

0...400000 Lux

20..130 dB

± 1%,   1 Pascal

± 2,5%, 0.001 m/s

± 1 l/s

± 3 %

± 1 %,       0,1°C

± 2g

± 50 ppm

0,01 Lux

0,1 dB

 

 

 
Energiaaudit ja energiamärgis

Energiaarvutused (soojakaod, soojapidavus, energiavajadus hoone kütmiseks, ventileerimiseks, tarbevee soojendamiseks jms.). Sisekliima parameetrite mõõtmine.

Energiaaudit  selgitab kuidas elamus kasutatakse energiat, millised on võimalikud energiasäästumeetmed, energiaaudit annab ülevaate hoone tehnilisest seisukorrast ja energiakadudest. Teeme ettepanekuid  renoveerimistööde prioriteedid koos energiasäästu ja tasuvusarvutustega.

Energiaauditi tulemuseks on loetelu pakettidest kus energiasäästumeetmed ja abinõud hoones energiasäästu saavutamiseks.

Hoone energiaaudit  sisaldab:

· Tehnosüsteemide ( kütte-, ventilatsiooni- ja õhu konditsioneerimissüsteemi) uuringut

· Ehituskonstruktsioonide uuringut

· Elektri/ automaatikasüsteemi uuringut

Energiamärgis projekteeritavatele ja olemasolevatele hoonetele.

 

 

Resource audit

Ettevõtete ressursitõhususe meetme eesmärk on suurendada Eesti ressursitootlikkust.

Meetme tegevustega toetatakse ressursitõhususe saavutamist ettevõtetes.

Toetatavad tegevused on:

 • ettevõtte ressursikasutuse analüüs (ressursiaudit), mis on eelduseks edasise investeeringu taotlemisel;
 • investeeringud ressursitõhusatesse lahendustesse, sh parimasse võimalikku tehnikasse, ressursijuhtimissüsteemidesse ja neid toetavatesse IT-rakendustesse.

 

 

 

 

Termography

Tehnosüsteemide ja konstruktsioonide termograafeerimine aitab leida defekte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Central Vacuum Cleaners

Lisatarvikute hinnakiri.

Võimsad  tolmuimejad (büroo, hotell, tööstus, jms.).

SISTEM-AIR toodete kataloog

 

LAOJÄÄKIDE MÜÜK SOODUS HINNAGA

NIMI KOOD OMADUSED HIND
Disan kesktolmuimeja    EVO200 1.1kW,20L, 182 m³/h, 60 dB, kuni 5tõmbepesa 340,00 €
Sistemair kesktolmuimeja SA400 TE 3115.1TE 2.1kW, 21 L, 309 m³/h, 69 dB, kuni 16 tõmbepesa 432,00 €

 

 

Eramule ja tööstusele sobivad SistemAir kesktolmuimeja mudelid.

Neliteist (14) mudelit.

Kõik seadmed varustatud kompuutriga.

STANDART  2.1kW, 21 L, 320 m³/h, 69 dB, kuni 16 tõmbepesa 1200 €

MEDIA  1.4kW, 21 L, 184 m³/h, 69 dB, kuni 7 tõmbepesa 1100 €

MINI  1.3kW, 15 L, 234 m³/h, 69 dB, kuni 4 tõmbepesa 800 €  

Rohkem infot siin.

Seina sisseehitatav seade-erakordselt vaikne.

Seadme mõõdud: kõrgus 63cm, laius 43 cm, sügavus 17,5cm

WOLLY 150  1.3kW, 12 L, 170 m³/h, kuni 4 tõmbepesa 550 €

WOLLY 300 1.4kW, 12 L, 175 m³/h, kuni 7 tõmbepesa 590 €

Rohkem infot siin.

Sari tööstuslike seadmeid seitseteist (17) mudelit.

Kõik seadmed varustatud kompuutriga.

TECHNOSTAR 2x1,3 kW, 60 L, 465 m³/h, 70 dB,  1700 €

Rohkem infot siin.

Seadmete saadavus  ja tellimine

Enim nõutud seadmed ja tarvikud on laos alati olemas (kesktolmuimeja, konditsioneer, õhupuhastaja jms.).
Osa seadmeid on tellimuse peale seega on vaja ennem  kinnitada tellimust, teha ettemaks või avada akreditiiv, peale mida tellime kauba ja saadame otse tellijale.

 

Klienditeenindus

Garantii- ja hooldusküsimustega võite pöörduda Bonair OÜ'se telefonil 5122173, tööpäeviti kella 8:00-16:00 ja meili teel: info@bonair.ee. Kõik erimeelsused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele Kohustuste täitmise koht Tallinn. Garantii katab materjali- ja tootmisvead ning korvab nii töö kui ka varuosade maksumuse, kui viga on tekkinud tootja süül. Garantii kehtib eeldusel, et toodet on kasutatud üksnes selleks ettenähtud tingimustes. Garantii ei kata kahju või viga, mille on põhjustanud välistingimused (äike, voolupinge kõikumine, ülekuumenemine, alajahtumine, niiskus, tulekahju, uputus jms.) ega käsitsemisvigu.  Garantiiaeg katkeb ning tasuta garantiiteenused kaotavad kehtivuse juhul, kui:
1. toodet garantiiremonti tuues ei esitata remonti vajava toote ostudokumenti või kui sellel olevaid andmeid on omavoliliselt muudetud;
2. toote konstruktsiooni on omavoliliselt muudetud, olenemata kui suures ulatuses või kui kvalifitseeritult seda on tehtud, või kui toode on viidud remonti mujale kui Bonair OÜ'se ;
3. toote rike tekkis omaniku süül ebaõige ekspluateerimise tulemusena, instruktsiooni mittejälgimisel või toote mittehoolikal hoidmisel tekkinud defektide korral.