BONAIR

                                                 

 

 

Avaleht

Kesktolmuimejad

Paigaldus

Mõõdistamine

Projekteerimine

Omanikujärelevalve

Tehniline ekspertiis

Energiaaudit

Energiamärgis

Termograafia

Uudised

Kontakt

 

Energiamärgis olemasolevale hoonele.

Energiamärgis projekteeritavale hoonele.

 

Energiaarvutused (soojakaod, soojapidavus, energiavajadus hoone kütmiseks, ventileerimiseks, tarbevee soojendamiseks jms.). Sisekliima parameetrite mõõtmine.

 

Energiaaudit  selgitab kuidas elamus kasutatakse energiat, millised on võimalikud energiasäästumeetmed, energiaaudit annab ülevaate hoone tehnilisest seisukorrast ja energiakadudest. Teeme ettepanekuid  renoveerimistööde prioriteedid koos energiasäästu ja tasuvusarvutustega.

Energiaauditi tulemuseks on loetelu pakettidest kus energiasäästumeetmed ja abinõud hoones energiasäästu saavutamiseks.

Hoone energiaaudit  sisaldab:

·         Tehnosüsteemide ( kütte-, ventilatsiooni- ja õhu konditsioneerimissüsteemi) uuringut

·         Ehituskonstruktsioonide uuringut

·         Elektri/ automaatikasüsteemi uuringut


Energiaauditi väljastamine nii paberkandjal, kui ka digitaalselt.